HomeRondleiding over de Akker van de Toekomst

Rondleiding over de Akker van de Toekomst

Weet jij wat er wordt bedoeld met kringlooplandbouw of natuurinclusieve landbouw? Termen die je de laatste tijd vaak voorbij hoort komen als het over landbouw gaat. In toenemende mate heeft de landbouwsector te maken met maatschappelijke zorg ten aanzien van natuur, milieu, voedselveiligheid, eenvormigheid van het landschap en veiligheid voor mens en omgeving.

De Akker van de Toekomst in Ens is een initiatief van boeren. Op dit proefveld wordt geëxperimenteerd met (nieuwe) mogelijkheden voor een circulaire én rendabele landbouw die in evenwicht is met natuur, milieu en maatschappij. Op twee hectare worden in het voorjaar vijf gewassen gezaaid en gepoot in afwisselende stroken. Elke drie meter staat een ander gewas waardoor de monocultuur wordt doorbroken en gewassen minder vatbaar zijn voor plagen. Onbereden bedden en speciaal ontwikkelde lichte geautomatiseerde werktuigen zorgen voor minder bodemverdichting. Er wordt gestreefd naar 90% vermindering van het gewasbeschermingsmiddelen gebruik, 40% minder energieverbruik, geen gebruik van kali en fosfaat kunstmeststoffen, maximaal 30 kg kunstmeststikstof/ha/jaar en 80% minder waterverbruik; daarnaast moet de landbouwer een fatsoenlijke boterham (blijven) verdienen. Deze doelstellingen zijn zeer ambitieus, maar als het lukt, kan de Akker van de Toekomst als voorbeeld dienen van hoe het ook kan. Wil je hier meer over weten? Meld je dan aan voor deze rondleiding via het formulier hieronder.

Data: Dinsdagavond 13 juli en Donderdagavond 15 juli
Tijdstip: 19.00-20.30 uur

Zie ook: www.pioniersvandetoekomst.nl/akker-van-de-toekomst/

Foto’s van het evenement

Schrijf je hier in!

Rondleiding Akker van de Toekomst

  • Tijd: van19.00 tot 20.30 uur